Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka , w trybie art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 . nr 129, poz. 902)

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięcia

Wielka Nieszawka 6 listopada 2006 r. OŚS 7624-22/06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka- dot. wydania dcyzjio środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Firmy Andrewex

Wielka Nieszawka 27 października 2006 r. OŚS 7624-22/06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka dot. rozbudowy istniejacego tartaku na terenie zakładu " Andrewex".

Wielka Nieszawka 16 października 2006 r. OŚS 7624-22/06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie m. Mała Nieszawka ( I etap).

Wielka Nieszawka 3 października 2006 r. OŚS 7624-25/06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z [...]

obwieszczenie o numerach okręgów, ich granicach, liczbie wybieranych radnych i siedzibie gminnej komisji wyborczej

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta GminyWielka Nieszawkaz dnia 19 września 2006 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r., nr 159, poz. [...]

obwieszczenie dot raportu oddziaływania na środowisko (Andrewex)

    OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gmina Wielka Nieszawka w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. " Sieć gazowa - I etap"

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. " Sieć gazowa - I etap".

Wielka Nieszawka 20 września 2006 r. OŚS 7624-25/06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka - dotyczy wydania postanowienia

Wielka Nieszawka 28 sierpnia 2006 r.   OŚS 7624-22/06   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY Wielka Nieszawka z dnia 18 PAŹDZIERNIKA 2005 r. Informuję, że: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 października 2005 r. wydał Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z [...]

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach [...]

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE PROJEKTU I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA OBEJMUJĄCEGO TERENY PRZEMYSŁOWE I TERENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach [...]

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE PROJEKTU I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA OBEJMUJĄCE WSIE MAŁA NIESZAWKA, WIELKA NIESZAWKA, CIERPICE.

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 12 MAJA 2004 ROKU

  Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25, poz. 219 ) podaje się do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz [...]

metryczka