2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018

Uchwała Nr XVIII/85/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/85/2012
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 maja 2012 r.
 
 
w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
                    Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2011 rok.
 
 
 
            Na podstawie art.3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1241 z późń.zm.[1]) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[2])
 
            Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:
 
            § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe  za 2011 rok Samodzielnego Publicznego
       Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce, obejmujące:
      1)  bilans na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę
bilansową w kwocie 535.178,16 zł, stanowiący załącznik nr 1,
      2)  rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 rok
wykazujący zysk netto w wysokości 70.319,36 zł, stanowiący załącznik nr 2,
      3)  informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Zysk netto za 2011 rok w kwocie 70.319,36 zł zostanie przeznaczony na wydatki bieżące i inwestycyjne w 2012 roku.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w D.U. z 2009 r. Nr 165, poz.1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278;  z 2011 Nr 1202, poz.585; Nr 199, poz.1175; Nr 232, poz. 1378)  

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w D.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i 157 poz. 1241 oraz 2010 Nr 28 poz. 142 i 146z 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 377, poz.1458 z 2009 nr 52 poz. 420, nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 4040, poz. 230: Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)
 
Załącznik nr 1 (723kB) pdf
Załącznik nr 2 (573kB) pdf
Załącznik nr 3 (2367kB) pdf

Wytworzył: Rada Gminy (31 maja 2012)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (8 czerwca 2012, 10:57:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij